About Us - Bahar Ünal

Bahar Ünal Communications Consulting Company, growing with day by day in Turkey on his way to bring new vision to the public relations industry is a communications consulting firm with walking confidently to the future ..

In addition to traditional public relations approaches, Bahar Ünal Communication Consultancy, which provides tailor-made ’communication service with an innovative approach, has always adopted solution-oriented strategies as a principle by establishing special teams.

Bahar Ünal Communication Consultancy is not only innovative but also pays attention to fulfill its social responsibilities. In this context, by applying to the Women's Empowerment Principles (WEPs) platform, it has become one of the first WEPs signatory communication agencies.

UN Women's Empowerment Principles (UN Women Empowerment Principles - UN Weps) signatory organizations located between Bahar Unal Communication Consulting Company, including academics, international civil society organizations, labor organizations and business representatives, accepted platform where Turkey's elite is one of the companies.

Bahar Ünal Communication Consultancy also serves on the Sector Advisory Board of the Public Relations and Publicity Department of the Faculty of Communication at Istanbul Aydın University and supports future generations among the company's stakeholders.

Bahar Ünal Communication Consultancy, which adopts the moral principles of the Public Relations Society of America (PRSA) and accepts the world-class service approach as a way of doing business, aims to carry your story to the future and the world with its creative communication strategies specific to your brand.

Global PR Network, which also ıprex partner in Turkey Unal Spring Communications Consultancy service offers national and international brands in the global arena.

web design description image

Uzmanlıklarımız

Bahar Ünal, markanıza özel yaratıcı iletişim stratejileri ile hikâyenizi geleceğe ve dün yaya taşımayı
amaç edinir.

Process image

Kriz İletişimi

Geçmişte kurumsal itibarın işletmelerin ürün satış fiyatına, insan kaynaklarına ve karşılaştığı krizlere etkisi bilinmiyordu. Ancak biliyoruz ki kurumsal itibar, kurumların sosyal ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Itibarın tesadüflere bırakılmadan yönetilmesi de büyük önem taşımaktadır. Doğru bir kriz yönetimi planlaması için olası kriz senaryolarının hazırlanması ve öncesi, sırası, sonrası süreç yönetimlerinin belirlenmesi gereklidir. Bahar Ünal iletişim Danışmanlığı olarak başarılı kriz yönetim senaryoları ile olası risklere önceden hazırlıklı ve planlı olmanın avantajını sağlıyoruz.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Siyasal İletişim

Ülkemizde partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna anlatmakta, tanıtmakta büyük sıkıntı çektiklerini gözlemliyoruz. Ne yazık ki Siyasal iletişim, kısa sureli, kalıcı niteliği olmayan, yüzeysel reklam kampanyalarının ötesine geçememektedir. Ancak uzun vadeli belirlenen iletişim stratejileriyle, siyasal iletişimde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Hükümet, siyasal partiler, milletvekilleri, yerel yönetimler, aday olmayı planlayanlar ve ilgili kuruluşların ihtiyaç duyduğu doğru iletişim stratejilerini belirlemeyi ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru tanıtmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Pazarlama İletişimi

Günümüzde pazarlama iletişimi halkla ilişkiler, reklam, promosyon, kişisel satış çalışmaları ile beraber, ürünün özellikleri ve ambalajıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram haline gelmiştir. Bu bakımdan pazarlama iletişimi elemanları denince, pazarlama karması elemanları ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma da kastedilmektedir. Bu amaçla Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak işletmelerin pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaları için gerekli doğru ve bütünleşik pazarlama iletişim stratejisi geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Medya İletişimi

Marka ve kurumların, hem bulundukları sektörde ayrışması hem de kamuoyunda bilinirlilik oluşturması için vazgeçilmez olan medya ilişkileri, halka ilişkiler faaliyetlerinin en temel alanlarından biridir. Doğru zamanda, doğru mesajın doğru hedef kitleye anlatılması, planlanmış, içeriği ile katma değer sağlayan, etik kurallar çerçevesinde gelişen medya ilişkileri ile sağlanır. Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak amacımız markanın iş hedeflerine paralel hazırlanan iletişim stratejileri ile kurgulanan medya ilişkilerinde sonucun, algının tüm paydaşlarda paralel olmasını sağlamaktır.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Finansal İletişim

Bir kurumun finansal performansını sosyal paydaşları ile paylaşması kurum itibarına olumlu etki ederken aynı zamanda da markaya olan güveni artırmaktadır. Finansal iletişim başlığı altında hem yatırımcı ilişkileri hem de halka arz süreci önem teşkil etmektedir. Hissedarlar ve süreç içerisindeki tüm sosyal paydaşların dahil olduğu bu kapsamlı ve stratejik iletişim çalışmasının ilgili mevzuatlara hakim olarak yürütülmesi gereklidir. Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak, halka açılmayı planlayan kurumların öncesi, sırası ve sonrası tüm süreçlerinin yönetiminde aktif rol oynamayı ve iletişimini yönetmeyi işin gerekliliği olan sorumluluk bilinciyle sahiplenmekteyiz.

Soraki Uzmanlık